Danubius Working Papers, Vol 1, No 1 (2019)

Stabilirea și Colectarea Creanţelor Fiscale

Daniela Pohrib

Abstract


Colectarea creanțelor fiscale datorate bugetelor locale reprezintă o prioritate în cadrulexecuției bugetare, care constă în realizarea veniturilor în termenul și cuantumul stabilit și efectuareacheltuielilor conform destinației prevăzute. Realizarea veniturilor în cuantumul prevăzut reprezintă unimperativ legal, fiind de interes în cadrul execuției bugetare, pe langă necesitatea atingerii niveluluiprogramat, și realizarea de venituri superioare celor stabilite. În același timp, efectuarea cheltuielilorconform destinației prevăzute și aprobate în bugetul general consolidat reprezintă o obligație legală.Ambele etape sunt crucial importante deoarece numai transpunerea lor concomitent în practică este denatură a asigura finanțarea activităților și buna funcționare a instituțiilor publice și evitarea situației decriză financiară sau insolvență.

ReferencesFull Text: PDF

HTML

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.